عروسک های دستمال کاغذی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت این عروسک های زیبا و ظریف شما به مفتول و دستمال کاغذی نیاز دارید.

با توجه به تصاویر زیر می توانید این عروسک زیبا را بسازید.
مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : ریسمانی