گل رز با مقوا و کاغذ

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت گل رُزشما به وسایل زیر نیاز دارید:

1- مقوا  گرم پایین و کاغذ رنگی برای ساخت  گل رُز در ابعاد بزرگ ،  و  کاغذ کشی برای ساخت همین گل در ابعاد کوچک

2-سیم گل سازی یا مفتول  ضخیم دو عدد برای ساقه -که  دو عدد مفتول را کنار  هم قرار داده و با کاغذ کشی دور آن را بپیچید.

3-قیچی

طرح یک گلبرگ تقریبا شبیه گل را بر روی مقوا بکشید . و همین کار را بر روی یک کاغذ رنگی انجام دهید.و این دو را به هم بچسبانید. این کار را  برای گلبرگ های دیگر ادامه دهید. و با دست به آن ها حالت بدهید.

گلبرگ ها ی آماده را یک به یک کنار هم قرار  داده  و مانند شکل به دور سیم مفتول یا سیم گل سازی بپیچید. و در نهایت همانطور که در شکل می بینید بر روی کاغذ کشی طرح کاسبرگ را بکشید. برش بزنید.و

در انتهای گلبرگ ها قرار دهید و بچسبانید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی