گل سازی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


ساخت گل کاغذ یا مقوایی بسیار ساده ، که در تصاویر به وضوح توضیح داده شده است.طرحی از گلی که می خواهید را بر روی کاغذ بکشید.و آن را روی یک مقوا پیاده کنید و برش بزنید.گلبرگ ها را بر روی هم منطبق کنید.
سپس با یک خودکار به برگ ها حالت دهید.برای این کار گلبرگ ها را در یک دست و خودکار را در دست دیگر قرار دهید.و با بدنه خودکار از زیر گلبرگ به آن حالت دهید .این کار را به آرامی و چندین با با فشار دست قوی انجام دهید .گلبرگ ها را مطابق شکل از مرکز بر روی دایره کاسبرگ قرار دهید.
 مرکز گل را با مروارید و یا هر وسیله تزئینی که دارید تزئین کنید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی