کار با سنگ

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٧ سال

شرح کاردستی

1- سنگ های جمع آوری شده که به یک اندازه وبه شکل گلبرگ می باشند پس از شستن وخشک کردن به رنگ های دلخواه رنگ آمیزی می کنیم
  سنگ های رنگ آمیزی شده را به صورت گلبرگ روی صفحه ی چوبی، کار می چسبانیم .شاخه ی خشک نیز به عنوان ساقه ی گل روی صفحه می چسبانیم .


به همین ترتیب برای زیبایی کار می توان برای سایر شاخه ها گل  گلبرگهای دیگری چسباند.

می توان برای تنوع، صفحه ی چوبی درنظر گرفته رانیز رنگ آمیزی نمود.مشخصات کاردستی
مواد لازم : سنگ ، چوب
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : روح انگیز سهرابی مربی مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آبدانان استان ایلام
اجرا کننده : روح انگیز سهرابی مربی مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آبدانان استان ایلام