ساخت ماشین با بطری

شرح کاردستی

امروزه در هر خانه ایی بطری هایی با شکل های مختلف وجود دارد که بعد از خالی شدن محتوای آن به عنوان یک زباله شناخته می شود و بدون استفاده باقی می ماند.اما با نگاهی متفاوت به این بطری ها می توان از آن ها استفاده های دیگری کرد.

از جمله وسایلی که با آنها می شود ساخت انواع اسباب بازی هاست.

در اینجا سه نمونه از ماشین های مختلفی که با این بطری ها می شود ساخت نمایش داده شده است.

شما هم با کمی تخیل با بطری های بدون استفاده ایی که در خانه دارید می توانید ماشین های دیگری بسازید .که هم به عنوان دکوری و هم به عنوان وسیله بازی از آن ها استفاده کنید.