گلدان شانه تخم مرغی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

درست کردن گلدان با شانه تخم مرغ با استفاده از وسایل زیر می توانید بسازید.

1-         شانه تخم مرغ درب دار

2-         رنگ  گواش

3-         کاتر

ابتدا شانه تخم مرغ، ترجیحا رنگی را تهیه کنید. اگر رنگ نداشت می توانید آن را رنگ آمیزی کنید.

اجازه دهید خشک شود.البته از حالت بی رنگ آن هم می توانید استفاده کنید.

سپس داخل آن ها را با خاک پر کنید و گلهایتان را درون آن بکارید. (مانند شکل)

البته اگر گلدان های کوچکی دارید می توانید آن ها را هم به این ترتیب جا سازی کنید.مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال