گل های دکمه ایی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت این گل به وسایل زیر نیاز دارید:

1-         دکمه  در سایزها و رنگ های مختلف

2-         نخ و سوزن

3-         چسب تفنگی

دکمه هارا بر روی هم منطبق کنید، و یا آن ها را در کنار هم به هر شکلی که دوست دارید، چیدمان کنید. در اینجا نمونه هایی را می بینید.

آن ها را با چسب به هم محکم کنید.  و یا بدوزید، و از این گل برای هر تزئینی که می خواهید استفاده کنید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : دکمه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی ، دوختی