جغد کاجی٢

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

جغد با میوه درخت کاج:

برای ساختن این جغد شما به وسایل زیر نیاز دارید:

  • میوه درخت کاج
  • چسب تفنگی یا چسب مایع
  • چشم عروسک
  • قاشق چای خوری و چنگال میوه خوری( و یا هر شی ء که فکر می کنید برای کاردستی تان مناسب است.)
  • چسب همه کاره

به طبیعت بروید و تعدادی میوه درخت کاج را جمع آوری کنید. آنها را بشویید و اجازه دهید خشک شوند. به چنگال و قاشق حالت دست و پا بدهید و آن را با چسب همه کاره به هم متصل کنید. چشم ها را هم به این صورت بر روی صورت منتقل کنید.

در زیر نمونه ، از جغد ی که با میوه کاج درست شده را می بینید.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی