آزمایش مار سیاه

دسته : علمی

زمانی که جوش شیرین گرما دریافت می کند، گاز دی اکسید کربن تولید می‌کند و شکر بعد از سوختن به کربنات تبدیل می شود . فشار ناشی از گاز دی اکسید کربن تولید شده به وسیله‌ی جوش شیرین، کربنات را به خارج از ظرف پر از ماسه هل می دهد و به این ترتیب مارهای سیاه را تولید می کند.

شرح کاردستی

آزمایش مار سیاه

آنچه نیاز دارید

40 گرم شکر

10 گرم جوش شیرین

ماسه

مایع اشتعال زا مانند بنزین زیپو

فندک یا کبریت

ظرف گلدان یا ظرف شیرینی پزی

شرح آزمایش

10 گرم جوش شیرین را با 40 گرم شکر مخلوط کنید و به وسیله‌ی قاشق به هم بزنید.

ماسه‌ را داخل ظرف گلدان یا ظرف شیرینی پزی بریزید و مقداری مایع اشتعال زا روی ماسه بریزید. طوری که انگار ماسه مرطوب شده است.

مخلوط جوش شیرین و شکر را روی ماسه بریزید. و به وسیله ی فندک این مخلوط را مشتعل کنید چه مشاهده می‌کنید؟

برای دیدن مار باید 10 تا 15 دقیقه صبر کنید.

آنچه اتفاق می افتد...

زمانی که جوش شیرین گرما دریافت می کند، گاز دی اکسید کربن تولید می‌کند و شکر بعد از سوختن به کربنات تبدیل می شود . فشار ناشی از گاز دی اکسید کربن تولید شده به وسیله‌ی جوش شیرین، کربنات را به خارج از ظرف پر از ماسه هل می دهد و به این ترتیب مارهای سیاه را تولید می کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی