سبد بافی با کاغذ ۱

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت سبد با کاغذ به موارد زیر نیاز دارید:

چوب  حصیری

روزنامه(ترجیحا روزنامه لاتین باشد، چون کار به خاطر جنس کاغذ بهتر می شود.)

مقوای ضخیم یا کارتن

چسب

کاتر

خط کش

چند چوب حصیری تهیه کنید.کاغذ ها را به دور حصیر بپیچید و چسب بزنید.و چوب را به آرامی از آن خارج کنید.

این کار را با کاغذهای دیگر ادامه دهید.

بر روی دو کارتن یا مقوای ضخیم به اندازه ایی که می خواهید کف سبدتان باشد اندازه بزنید.

روی یکی از کارتن ها مانند شکل لوله های کاغذی را بچینید و با چسب بر روی یکی از مقواها محکم کنید.با خط کش اندازه گذاری کنید، تا فاصله ها حتما به یک اندازه باشند.

در زیرچند نمونه کار با حصیر کاغذی را مشاهده می کنید.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی ، بافتی