سبد بافی با حصیر

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

سبد حصیری کاربردهای فراوان در خانه دارند.ورقه هایی از چوب را آماده کنید.هفت لایه از چوب ها را با چسب کاغذی روی سطحی به صورت عمودی ثابت نگه دارید.با ورقه های دیگر به صورت افقی و شطرنجی عبور دهید.(مطابق شکل)


به این ترتیب کف سبد ساخته می شود.

با قرار دادن خط کش ورقه ها را خم کنید خط کش برای باز نشدن کار مناسب است.

شطرنجی قرار دادن ورقه ها را ادامه دهید، ولی با این تفاوت که یک طرف ورقه ها کمتر باشد.

این کار را چند ردیف ادامه دهید.

دوباره دیواره را با خط کش خم کنید تا انعطاف پذیر شوند.ورقه ها را این بار مانند تصویر خم کنید تا دیواره دیگر درست شود.و مانند تصویر، هر چهار طرف کار را به صورت های قبل درست کنید.انتهای کار را مانند تصویر از لا به لای هم عبور دهید تا کار محکم شود.

لبه های کار را یک ورقه، از داخل قرار دهید و اضافه ها را به صورت شطرنجی به داخل خم کنید.

با گیره ای انتها و ابتدای ورقه را نگه دارید تا کار به پایان برسد.مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال