جغد با میوه درخت کاج

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


برای ساختن این جغد شما به وسایل زیر نیاز دارید:

  • میوه درخت کاج
  • پارچه نمدی
  • قیچی
  • چسب تفنگی یا چسب مایع
  • چشم عروسک
  • کمی تخیل

به طبیعت بروید و تعدادی میوه درخت کاج را جمع آوری کنید. آنها را بشویید و اجازه دهید خشک شوند.

در این فاصله بر روی پارچه نمدی طرح بال ، تاج ، پاها ،چشم و نوک  جغد را بکشید وبرش بزنید.

با چسب این تکه ها را به میوه کاج ، مانند شکل متصل کنید.و چشم ها را بر روی صورت جغد قرار دهید. 

جغد رابر روی یک شاخه بچسبانید.


نکته: در صورتی که پارچه نمدی در دسترس شما نبود می توانید از کاغذ یا مقوای رنگی نیز استفاده کنید.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی