ایده هایی برای وارمر

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

ایده هایی جدیدی برای استفاده از جام های و بستنی خوری ها

شرح کاردستی

لازم است تصمیم بگیرید به اشیا موجود در اطراف تان جور دیگر نگاه کنید، تا نتایج فوق العاده ایی را در زندگی خود ببینید.

با این تغییر نگاه متوجه خواهید شد که اشیاء را بارها و بارها می توانید به شکل ها و کارکردهای بسیار متفاوت دید.و هر بار از آن ها استفاده های جدیدی ببرید. که این کار خود سبب متنوع ساختن محیط اطراف تان می شود.و همچنین باعث می شود شیء که در مدت زمان طولانی به یک حالت استفاده می شده و این تکرار باعث شده ما آن شیء را دیگر نبینیم.دوباره و دوباره دیده شود.

در یک نگاه جدید تر با وارونه کردن جام های و نقاشی و تزئین بر روی آن به نتایج جدید و جالبی دست یافتیم.

این ایده هایی جدید است، برای ساختن وارمر های جدید، با وسایلی که در خانه دارید. از ابزار رنگ کردن که می توانید نقاشی های خود را بر روی جام ها انتقال دهید گرفته تا استفاده از تزئیناتی که با اتصال آنها بر روی جام ها، شکل هایی زیبا  می توانید بسازید.(البته همیشه توجه به رنگ بندی و دیزاین کلی که آن وسیله را می خواهید در آن فضا جای دهید، داشته باشید.

شما هم می توانید با تغییر دادن نگاه به ایده های فروانی برسید.


نکته: فقط با توجه به این که روی یک سطح شیشه ایی کار می کنید حتما مراقب ضربه خوردن و میزان فشار دست باشید ، و به طور کلی با احتیاط بر روی آن ها کار کنید.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی ، ریسمانی