وارمرهای با جام

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

لازم است تصمیم بگیرید به اشیا موجود در اطراف تان جور دیگر نگاه کنید، تا نتایج فوق العاده ایی را در زندگی خود ببینید.

با این تغییر نگاه متوجه خواهید شد که اشیاء را بارها و بارها می توانید به شکل ها و کارکردهای بسیار متفاوت دید.و هر بار از آن ها استفاده های جدیدی ببرید. که این کار خود سبب متنوع ساختن محیط اطراف تان می شود.و همچنین باعث می شود شیء که در مدت زمان طولانی به یک حالت استفاده می شده و این تکرار باعث شده ما آن شیء را دیگر نبینیم.دوباره و دوباره دیده شود.

در این جا ما تعدادی جام داشتیم که ابتدا آن ها را تزئین کردیم و به عنوان وارمر و شیء ایی جدید آن ها را دوباره دیدیم و با پر کردن تزئینات و نقاشی بر روی آن ها به آن شکل زیبایی دادیم. در یک نگاه جدید تر با وارونه کردن جام های و نقاشی و تزئین بر روی آن به نتایج جدید و جالبی دست یافتیم.

مثال های زیر نمونه ایی از این نگاه های جدید است.

شما هم می توانید با تغییر دادن نگاه به ایده های فروانی برسید.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی ، ریسمانی