گل کاغذی با گلبرگ های گرد

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی
برای ساخت این گل شما به وسایل زیر نیاز دارید:

  • کاغذ کشی
  • توپ تخم مرغی یا توپ گلف
  • پرچم گلنکته: از کاغذ کشی استفاده  کنید زیرا به راحتی پیچ می خورد و شکل خود را حفظ می کند.

پس با برش زدن کاغذ کشی به تعدادی مستطیل کوچک شروع کنید.یک توپ تخم مرغی یا یک توپ گلف داخل کاغذ قرار دهید و آن را از دو طرف تاب دهید. مانند بسته بندی شکلات ها اما با این تفاوت که یک طرف آن بلند تر باشد. که هر کدام از این فرم ها یک گلبرگ را تشکیل می دهد.
هر پنج گلبرگ را به هم متصل کنید و تعدادی پرچم را از مرکز آن ها عبور دهید و ساقه های را در هم بپیچید.با یک کاغذ کشی سبز باریک دور ساقه را یک بار دیگر بپیچید و بچسبانید.مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی