ماهی قلبی ۱

شرح کاردستی

ماهی قلبی 1

وسایل مورد نیاز:

  • مقوا یا کاغذ رنگی در رنگی های مختلف
  • قیچی
  • مداد
  • خط کش

روی کاغذ های رنگی مطابق شکل بالا تعدادی قلب بکشید و برش بزنید:

یک قلب بزرگ،5 تا قلب کوچک برای باله های بالای سر،5قلب کوچک برای روی بدن،و یک قلب روی کاغذ مشکی که از وسط به دو نیم شده  و برش زده اید برای دهان ماهی.

چهار دایره با دو رنگ متضاد برای چشم ها.

قلب ها را مانند شکل به هم متصل کنید.