باتری لیمویی

دسته : علمی

– باطری داری؟
– نه، ولی لیمو دارم.
– امروز می خواهیم با یک لیمو باطری الکتریکی درست کنیم.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

چند عدد لیمو

چاقو

چند عدد سکه آهنی

چند عدد میخ یا پیچ آهنی

چند سیم جریان الکتریکی

یک لامپ کوچک

شرح آزمایش

با استفاده از چاقو در لیمو ها برش های ریزی را ایجاد کنید در این برش‌ها قرار است سکه ها را قرار دهید.

در سمت دیگر لیموها میخ ها یا پیچ ها را وارد کنید.

با استفاده از سیم رابط جریان الکتریکی سکه ها و میخ ها را به هم دیگر وصل کنید.

یک سیم را به سکه یا میخی که در سر لیمو اول قرار گرفته است متصل کنید و سیمی دیگر را به میخ یا سکه‌ای که در ته  لیمو آخر قرار گرفته است متصل کنید. سر دیگر هر یک از این سیم ها به لامپ متصل کنید. همانطور که مشاهده می کنید جریان الکتریکی در این  سیستم برقرار شده است و لامپ روشن می شود. شما یک باتری لیمویی ساخته‌اید.

آنچه اتفاق می افتد

باتری ها وسایلی هستند که توسط واکنش شیمیایی الکتریسیته تولید می کنند و به عنوان مولد الکتریکی در وسایل مختلف نظیر کامپیوترها، ماشین ها، روبات ها و... کاربر دارند. اولین باتری در سال 1970 توسط الساندرو ولتا ساخته شد.

باتری شما زمانی می‌تواند الکتریسیته تولید کند که الکترودها توسط یک ماده‌ی رسانا به هم متصل باشند.

با این کارها شما یک باتری ساخته‌اید! این باتری دارای دو الکترود با جنس‌های مختلف(میخ و سکه) و یک الکترولیت( لیمو) که آنها را از هم جدا می‌کند است.

به محض اینکه دو سیم جریان الکتریکی به وسیله‌ی لامپ با همدیگر تماس برقرار کنند، داخل باتری الکتریسیته تولید می‌شود و از طریق این سیم‌ها از یک الکترود(میخ) به الکترود(سکه) دیگر جریان پیدا می‌کند. از آنجا که نمی‌توان جریان الکتریسیته را با چشم دید، باید با دست آن را حس کنید. دو سیم را در فاصله‌ی یک سانتیمتری از هم نگه دارید و با نوک انگشتتان آن‌ها را لمس کنید. آیا می‌توانید سوزن سوزن شدن جزئی در اثر عبور مقدار بسیار کم الکتریسیته از انگشتتان را حس کنید؟

توجه داشته باشید که در این فعالیت یک باتری با ولتاژ بسیار پایین خواهید ساخت. میزان الکتریسیته‌ی تولیدی توسط این باتری خانگی بسیار کم است و هیچ خطری ندارد. حتی می‌توانید برای تست میزان الکتریسیته‌ی تولیدی انگشت خود را به آن بزنید. اما ولتاژهای بالا بسیار خطرناک و مرگ‌آور هستند. به همین دلیل نباید آزمایشی با باتری‌های تجاری یا پریزهای برق انجام دهید.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی