برگ های سفالی

شرح کاردستیوسایل مورد نیاز:

  • گل سفالگری
  • وردنه
  • زیرانداز ترجیحا مشمایی
  • تعدادی برگ گیاه
  • رنگ اکولین
  • روغن جلاءگل سفالگری را  ورز دهید تا نرم شود و آن را به صورت گرد و توپی در آورید و سپس آن را با وردنه صاف کنید.(حتما یک زیر انداز زیر گل قرار دهید که اتاق تان کثیف نشود.)

برگ ها را بر روی گل پهن شده قرار دهید. و دور تا دور آن را با کاردکی برش داده و جداکنید.

برگ ها رابا دست حالت دهید و حالت های گوناگون بسازید.روی آنها جای رگبرگ ها را با کاردک بکشید.با اکولین برگ ها را رنگ آمیزی کنید و اجازه دهید رنگ خشک شود. روغن جلاء را بر روی آن ها بکشید.و دوباره بگذارید خشک شود.