پارکینگ ماشین

شرح کاردستی


برای ساخت پارکینگ ماشین به وسایل زیر نیاز دارید:

  • تعدادی رول دستمال در اندازه های مختلف (می توانید از مغازه های پارچه فروشی رول پارچه هایی که نیاز ندارند را بگیرید.)
  • کاتر
  • مقوای ضخیم
  • چسبروی یک صفحه مقوا به اندازه ارتفاعی که برای پارکینگ ماشین های نیاز دارید اندازه گذاری کنید. و آن را تا بزنید و از روی خط تا برش بزید.مقواها را مانند شکل به صورت خانه  در آورید.و  یک سقف برای آن تعبیه کنید.رول ها را به شکل نامنظم از نظر اندازه کنار هم قرار دهید و آنها را به هم بچسبانید.

اجازه دهید چسب خشک شود و رول ها در جای خود محکم شوند سپس ماسین ها را در جای خود قرار دهید.

رول ومقوای خانه سازی را قبل از شروع کار می توانید با توجه به دکور اتاق خود رنگ آمیزی کنید.(از اکریلیک و گواش می توانید استفاده کتید.)