کتابهای آکاردئون

دسته : کاغذ سازی

انگیزه و هدف از ساخت این کاردستی پیدا کردن راه های خلاقانه برای ادغام هنر و نوشتن برای کودکان هست. بعد از ساخت تعدادی از این کتاب‌ها می توان یک کتاب‌فروشی کوچک را انداخت. این کتاب فروشی را می توان بعد از ساختن این کاردستی به وسیله‌ی بچه های بسیار کوچک در مهد کودک و یا در بین بچه‌های کلاس اولی راه انداخت. بچه ها دوست دارند که کتاب های خودشان را بسازند و این کاردستی یک پلت فرم واقعا عالی برای کمک به دانش آموزان، برای ایجاد دیدگاهی از هدف نوشتن و نحوه نوشتن کتب است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

چسب

قیچی

برگه‌ی A4

برگه مقوا رنگی با اندازه برگه A4

مداد رنگی

شرح کاردستی

طول یک برگه‌ی A4 را اندازه‌گیری کنید و نقطه‌ی وسط آن را پیدا کنید، سپس از آن نقطه یک خط صاف کم رنگ تا پایین صفحه بکشید به گونه‌ای که این خط موازی با عرض مستطیل باشد. سپس از روی این خط کمرنگ کاغذ را به گونه‌ای تا بزنید که دو نیمه‌ی کاغذ کاملا روی همدیگر قرار بگیرد. این برگه شیرازه‌ی کتاب شما را خواهد ساخت.


برگه‌ی تا شده را باز کنید و ضلع هریک از مستطیل‌های نیمه‌ی ایجاد شده را اندازه بگیرید و مشابه مرحله‌ی قبل نقطه‌ی وسط را پیدا کنید از روی نقطه یک خط راست تا پایین برگه بکشید به طوری که خط موازی با عرض برگه باشد و سپس از روی خط نیمه‌ی ایجاد شده، هریک را دوباره تا بزنید.

بار دیگر مانند مراحل قبل هریک از مستطیل ها را تا بزنید و کاغذ را مطابق شکل زیر در بیاورید. به این ترتیب برگه‌ی A4 شما به 8 مستطیل هم اندازه تقسیم می‌شود به عبارت دیگر  مساحت هریک از مستطیل‌ها یک هشتم کل مساحت برگه‌ی A4 می شود.

دو برگه‌ی A4 دیگر را بردارید و به دو تا از مستطیل‌های کوچکی که ساخته اید بچسبانید. این برگه‌ها جلد کتاب شما را می سازد. این برگه را به مستطیل کوچک اول و مستطیل هشتم بچسبانید.

برای زیبایی جلد، دو برگه مقوا رنگی را انتخاب کنید و روی جلد و پشت جلد کتاب خود بچسبانید. سپس پشت جلد را هم با مقوا بپوشانید بگذارید جلد کتاب شما با کاغذ مقوایی سفت و محکم شود.

با استفاده از مقواهایی با رنگهای دیگر صفحات کتاب را ایجاد کنید. این بار کافیست که هر برگه‌ی مقوا را در شیارها و خط‌های‌ تا ایجاد شده قرار داده و سپس بر روی مستطیل کوچک پشت آن کاملا بچسبانید.

حال بر روی برگه‌های آچار دیگر نقاشی بکشید و در مورد نقاشی های خود داستان بنویسید بعد از اینکه از نقاشی و داستان خود مطمئن شدید. صفحات داستان و نقاشی خود را بر روی مقواهای داخلی بچسبانید.

حالا وقت طراحی روی جلد و انتخاب نام داستان شما است. یک صفحه‌‌ی روی جلد جذاب طراحی کنید و خوب آن را رنگ آمیزی کنید. نام نویسند و تصویگر کتاب را فراموش نکنید.

اگر بازی کتاب فروشی را را در مهد کودک و مدرسه خود انجام می دهید قیمت را در پشت جلد حتما بنویسید.  

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : پریسا حسنی