گاو پلاستیکی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

گاو پلاستیکیوسایلی که شما به آن نیاز دارید:

  • بشقاب یک بار مصرف
  • مقوا
  • قیچی
  • چسب مایع
  • دو عدد چشم عروسک


روی یک مقوا.مشکی 4عدد قلب بزرگ و دوقلب کوچک برای لکه های بدن گاو بکشید و برش بزنید.

یک بیضی بر روی مقوای صورتی برای دهان گاوبکشید و برش بزنید و بر روی آن یک لبخند بکشید.

دو عدد قلب گوچک برای دماغ گاو روی مقوای مشکی بکشید و بر روی مقوای صورتی بچسبانید.

یک قلب به ارتفاع گوش روی مقوای مشکی بکشید و آن را از وسط به دو نیم بکنید ودو قلب کوچک صورتی برای روی گوش ها که قسمت داخلی گوش را ساخته باشید روی مقوا بکشید و آنها را بر روی گوش بچسبانید.

در نهایت مانند شکل همه اشکال را بر روی سطح مورد نظر بچسبانید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی