زیر لیوانی دکمه

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

زیر لیوانی دکمهوسایلی که شما برای این کار نیاز دارید:

  • تعداد زیادی دکمه (حتما دکمه هایی که چهار سوراخ بر روی آنها وجود دارد با هرشکلی و اندازه ایی مربع دایره ریز یا درشت)
  • نخ گل دوزی
  • سوزن
  • دکمه ها را به اندازه زیر لیوانی که لازم دارید جدا کنید
  • آن ها را دو تا دوتا مطابق شکل به هم وصل کنید.


 یک ردیف را تا انتها به هم متصل کنید و این کار را برای همه ردیف های دکمه ادامه دهید .بعد از اتمام  ردیف ها ی افقی ،ردیف های عمودی را دوباره مانند شکل به هم متصل کنید.می توانید از رنگ های مختلف برای این کار استفاده کنید که این به سلیقه و دکوراسیون شما بستگی دارد.


در اینجا از سه رنگ استفاده شده است.در زیر نمونه های دیگر به تصویر کشیده شده است.که این امکان را نشان می دهد که دکمه ها را می توانید بدون دوختن بر روی سطحی بچسبانید و به عنوان زیر لیوانی استفاده کنید.مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا ، دکمه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی ، دوختی