کاج تزئینی کیک

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

کاج تزئینی کیکوسایل مورد نیاز:

  • مقوای سبز
  • خلال دندان
  • چسب تفنگی با چسب مایع


سه دایره در سه سایز مختلف از بزرگ به کوچک با توجه به اندازه کیک روی مقوای سبز کشیده و برش می زنیم.مطابق شکل دایره ها را تا می زنیم.تا در داخل دایره ها 16 قسمت مساوی بدست آید.


یک سوراخ کوچکی را در مرکز دایره با خلال دندان ایجاد کنید.و آن را توسط چسب تفنگی یا چسب مایه محکم کنید.برای دو دایره دیگر به همین شکل ادامه می دهیم.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده