جای دستمال کاغذی چرمی

دسته : صنایع دستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

جای حوله دستمال کاغذی چرمیوسایل لازم برای ایجاد یک نگهدارنده کاغذ چرمی:

  • دو قطعه چرم( به اندازه ارتفاعی که  برای دستمال کاغذی در نظر دارید.)
  • سیم قابل انعطاف
  • قیچی
  • سیم بر، دم باریک
  • چوب استونه ایی بزرگتر از رول حوله  دستمال کاغذی
  • آهن ربا

با برش یک سوراخ کوچک در یک قسمت از اولین چرم شروع کنید.همچنان برش آن را بزرگ تر و بزرگ تر کنید تا رول به راحتی از آن عبور کند.سپس چرم دیگر را روی آن قرار داده و سوراخ دیگری بر روی دومین چرم ایجاد کنید مطمئن شوید که دایره ها کاملا بر هم منطبق هستند.حال در قسمت انتهایی نزدیک سوراخ  چرم از یک طرف یک نیم دایره درست کنید.چوب استوانه را از حلقه عبور دهید و با سیم یا مفتول یک مارپیچ فلزی درست کنید که چرم را بر روی چوب نگه دارد. با انبردست قسمت اضافه سیم را قطع کنید.

این مرحله را برای انتهای دیگر تکرار کنید.در قسمت دیگر چرم با چسباندن آهن ربا، جادستمال کاغذی را به کابینت متصل کنید.


و قسمت اضافه را برش بزنید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی ، فنری