برگ ها

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

1-برگ های متفاوت 

2- چسب جامد رولی ( ماتیکی)

3- ورق A4  سفید یا رنگی


مراحل ساخت :

1- به طبیعت بروید و برگ های متفاوتی که از درختان و یا گیاهان جدا شده و روی زمین می بینید را جمع آوری کنید.

2- به دقت به شکل برگ ها نگاه کنید

3-تلاش کنید با چیدمان  جدید برگ ها کنار هم و گاهی روی هم تصویر جدیدی ایجاد کنید.( برگ ها را از زاویه های متفاوت ببینید)

4-برگ های تصویر ایجاد شده را برداشته و پشت آنها را چسب می زنیم و روی ورقه مورد نظر می چسبانیم.

5- حالا می توانید تصاویر مرتبط دیگری را روی برگه نقاشی کرده و تصویر را کامل تر کنید

مشخصات کاردستی
مواد لازم : برگ
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی