کتابسازی

سیب های نیم خورده

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : سنگ ، کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده ، ثابت
اتصالات : چسبی ، دوختی
اجرا کننده : زهرا رستمی