زنبور

زنبور

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

ابتدا کاغذ ها را با توجه اشکال هندسی برش می دهید.در ادامه نوارهای سیاه

شرح کاردستی

زنبور

ابتدا کاغذ ها را با توجه اشکال هندسی برش می دهید.

در ادامه نوارهای سیاه رنگ را روی مسطتیل  چسبانده تا تنه زنبور آماده شود

 بعد سر زنبور را با توجه به عکس آماده نموده و آن را روی بدن زنبور نصب نموده

 در ادامه نیش زنبور و بال های زنبور را روی آن می چسبانید.

مریم ترکی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مریم ترکی
گردآورنده : مریم ترکی
اجرا کننده : مریم ترکی