کارت تبریک با ملیله کاغذی

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۶ سال

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:  مقوای نازک و ضخیم، چسب، قیچی

در مرحله اول طرح  را با مداد بر روی مقوای ضخیم می کشیم: 


در مرحله بعد متناسب با رنگهایی که باید در طرح قرار بگیرد مقوا را انتخاب می کنیم. باید دقت شود که مقوا از نوع گرم پایین باشد.سپس با خط کش خطوط موازی با عرض های هم اندازه بر روی آن می کشیم.با قیچی برش می دهیم و کاغذهای نواری ایجاد می کنیم.
در مرحله بعد یک طرف کاغذهای نواری را با دست می گیریم و طرف دیگر را با لبه قیچی حالت می دهیم.

در این مرحله کاغذ نواری را از یک طرف جمع می کنیم.همانند یک متر خیاطی.با این تفاوت که کاغذهای نواری نباید محکم پیچیده شوند.هرچه از هم بازتر و شل تر پیچیده شوند درنهایت کار ما زیباتر خواهد شد.

انتهای کاغذ نواری پیچیده شده را چسب می زنیم.
در این مرحله می توانیم طرحمان را به دو شکل ایجاد کنیم.
۱.شکل برگ
۲.شکل اشک

برای ایجاد شکل برگ :
دو طرف کاغذ نواری پیچیده شده را همانند شکل تا می کنیم.سپس مرکز برگ رابا دو انگشت می پیچیم و طرح های مختلف ایجاد می کنیم. بسته به شدت، جهت و مرکز پیچاندن.طرح های مختلف ایجاد می شود.برای ایجاد شکل اشک :
همانند (شکل برگ) با این تفاوت که یک طرف کاغذ نواری پیچیده شده را همانند شکل تا می کنیم. سپس مرکز برگ رابا دو انگشت می پیچیم و طرح های مختلف ایجاد می کنیم.بسته به شدت، جهت و مرکز پیچاندن.طرح های مختلف ایجاد میشود.


برای قسمتهای دیگر طرح که بصورت خطی هستند.پس از حالت دادن کاغذهای نواری با لبه قیچی، یک سمت کاغذها را با چسب جامد یا چسب مایع بصورت قطره ای و بسیار کم، بر روی طرحمان می چسبانیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : محمدرضا بابایی
گردآورنده : محمدرضا بابایی
اجرا کننده : محمدرضا بابایی