جعبه اریگامی ساده

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

هنر اوریگامی، هنر و اندیشه تا کردن کاغذ برای خلق اشکال مختلف بدون نیاز به استفاده از چسب و قیچی است که در آن به هیچ وسیله و یا امکانات و تجهیزات خاصی نیاز نیست.

شرح کاردستی

ابزار مورد نیاز:

یک کاغذ یا مقوای مستطیل شکل به اندازه دلخواه ( به ابعاد جعبه ای که می خواهید بسازیدبستگی دارد) 

یک کاغذ یا مقوای مستطیل شکل برای درب جعبه ،کمی بزرگترازبدنه


-   برای ساخت «جعبه» در ابتدا کاغذمستطیل شکلی را انتخاب کنید.

-   کاغذ را از قسمت طولی روی هم تا زده و به دو نیمه مساوی تقسیم کنید.

- حال هر یک از دو مستطیل ایجاد شده را نیز از قسمت طولی تازده و به دو بخش مساوی تقسیم کنید.


 

- سپس دو گوشه هر یک از مستطیل‌ها رابه نحوی به طرف داخل تا بزنید که مثلث قائم الزاویه کوچکی در هر گوشه تشکیل شود.

(سعی کنید اندازه مستطیل‌ها یکسان باشد).-   در این مرحله لبه هر یک از مستطیل‌هارا بر روی مثلث‌های ایجاد شده برگردانده و آن را تا بزنید. 

- سپس کاغذ را از دو طرف بازکرده و یا انگشتان خود در چهارگوشه آن خط تایی ایجاد کنید تا شکل جعبه به خودبگیرد. جعبه شما آماده است.

-   چنانچه بخواهید جعبه تان درب هم داشته باشد همه این مراحل را برای کاغذی که کمی بزرگتر است تکرار کنید.

- این جعبه کاربردهای زیادی دارد و شما می‌توانید با چسباندن گل،نقاشی بر روی درب، استفاده از برچسب و کاغذهای رنگی و ... آن را تزئین کرده و به عنوان جعبه کادو نیز از آن استفاده نمایید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده
اجرا کننده : احسان بلوری