گلیم امام رضا

گلیم امام رضا

دسته : صنایع دستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

طریقه ساخت :1)آماده نمودن دار گلیم با استفاده از دو فلز 2)تنیدن تار و پود بر روی فلز 3) بافتن گلیم با استفاده ازنقشه از پیش طراحی شده و نخ کرک 4)در مرحله اخر ریشه را درست نموده و ان را قیچی می نماییم.

شرح کاردستی

عنوان اثر : کاردستی (ضامن آهو)

نام : محمد مهدی سوخته زاری  از مرکز فرهنگی هنری کانون  الشتر لرستان

شرکت در مسابقه جشنواره رضوی 

وسایل به کار رفته : کرک 

نام اثر : گلیم 

طریقه ساخت :1)آماده نمودن دار گلیم با استفاده از دو فلز 2)تنیدن تار و پود  بر روی فلز 3) بافتن  گلیم با استفاده  ازنقشه از پیش طراحی شده و نخ کرک 4)در مرحله اخر ریشه را درست نموده و ان را قیچی می نماییم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : لولایی
ایده پرداز : محمد مهدی سوخته زاری
گردآورنده : محمد مهدی سوخته زاری
اجرا کننده : محمد مهدی سوخته زاری