ساخت حیوانات با اشکال مخروطی و دایره ای

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

با استفاده از اشکال هندسی گلی برای ساخت حیوانات ، می توان خلاقیت را در کودک و نوجوان رشد داد .
به این صورت که اشکال پایه در اختیار کودک و نوجوان قرار می گیرد و با استفاده از آنها یک حیوان را می سازد


ارائه طرح : مرکز شماره 2 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان

شرح کاردستی

مواد لازم : گل 

اشکال مخروطی و دایره ای را آماده می کنیم

و با استفاده از آنها حیوانات متفاوتی می سازیم

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : با الگو ، بدون الگو و خلاق
اتصالات : بدون اتصال
ایده پرداز : هانیه سارانی
گردآورنده : هانیه سارانی
اجرا کننده : هانیه سارانی