روباه کاغذی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

شرح کاردستی

روباه کاغذی

لوازم مورد نیاز:

1-کاغذ یا مقوا نارنجی، سفید و سیاه

2-قیچی

3-چسب

4- پانچ  دایره ( اختیاری است)

روی مقوای نارنجی یک قلب با مداد بکشید و دور آن را برش (اندازه این قلب از قلب های دیگر بزرگتر است) به طوری که قسمت مدادی که کشیده اید دیده نشود.و روی مقوای سفید قلب کوچکتر بکشید برش بزنید و ازوسط به دو نیم کنید.حال برای گوش های روباهمان به دو قلب کوچک نارنجی و دو قلب کوچکتر به رنگ سفید نیاز داریم .آنها را نیز روی کاغذ یا مقوا کشیده و برش بزنید.و سه دایره کوچک برای بینی و چشم ها.

ابتدا قلب نارنجی بزرگ را برداشته و با چسب قلب سفید بزرگی را که به دو نیم کرده بودیم را به روی آن می چسبانیم.(مانند شکل).قلب های کوچک سفید را بر روی قلب های کوچک نارنجی که برای گوش آماده کرده بودیم می چسبانیم و آن ها را به سر روباه متصل می کنیم و در نهایت چشم ها و بینی را اضافه می کنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده
اتصالات : چسبی