تکنیک خراش و بافت

دسته : تکنیک ها
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی در مرحله اول : تمام صفحه a4 یا در برخی مواقع از تمام زوایای کاغذ یک یا دو سانت کادر گیری می شود ،داخل کادر یا تمام صفحه را شکل های منظم و غیر منظم در رنگ های متعدد باید تکمیل گردد. 

 

مرحله دوم : گواش تک رنگ یا دو رنگ را با کمی آب ترکیب کرده و تمام صفحه را رنگ آمیزی کنید و دقت شود که رنگ رقیق استفاده نکنید ، سپس برگه رنگ آمیزی شده  باید خشک شود تا بتوانیم مرحله بعد را انجام دهیم 

 

مرحله سوم : پس از خشک شدن گواش محله خراش است که با استفاده از خط کش فلزی و یا خلال دندان انجام می گیرد . پهنای خط کش و نوک چوب خللال دندان در در دو قسمت  خطوط پهن  و ظریف کاربرد دارند .شکل دلخواه را که در ذهن است بر روی صفحه نقش  می بندد. 

مرحله چهارم : پس از خراشیدن طرح مورد نظر با استفاده از اسیفنج  که به رنگ ـآغشته شده است و در برخی از سطحوح طرح با استفاده از  فشار دست بر روی اسفنج بافت ایجاد می شود  .به جای اسفنج   از قلم مو هم می توان استفاده کرد ام توصیه می شود از اسفنج استفاده شود . 

 

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ترکیبی (پیچیده)
ایده پرداز : ولی کمری ، مربی هنری مرکز فرهنگی ، هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ایوان ، استان ایلام