هزارپا

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال

درست کردن هزارپا با استفاده از کاغذ و مقوای رنگی

شرح کاردستی

ابتدا دایره ای با شعاع دلخواه روی مقوای رنگی  رسم نموده سپس دایره هایی متوالی باهمان ابعادبه گونه ای که لبه های آنها درقسمتی از محیط دایره که روی هم مماس باشند راترسبم می کنیم . دایره های به هم چسبیده را برش می زنیم.


دایره ها را از وسط تا نموده به گونه ای که قسمت اتصال دایره هابه طرف بالا بیافتد


برای کامل شدن شکل بااستفاده از مقواهای رنگی ،سر -شاخک وچشم های هزار پا را درست می کنیم

برای کامل شدن تابلوی حشرات ،هزارپا با ابعاد کوچکتر ورنگ متفاوت درست می شود به همین ترتیب می توان زنبور وچند گل نیز بااستفاده از مقوا وکاغذ رنگی با استفاده از شکل دایره ای درست نمود.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : روح انگیز سهرابی ، مربی مسوول مرکز فرهنگی هنری آبدانان ، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام