گره در چوب

دسته : صنایع دستی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

نقش طرح های سنتی با زدن گره در چوب های لیزری

ارائه طرح : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شماره 1 شهرکرد ، استان چهر محال و بختیاری

شرح کاردستیروش اجرا: ابتدا ازنوجوان خواسته شدیکی ازطرح های سنتی را با استفاده ازنخ های رنگی روی چوب های لیزری شده باسوزن ونخ درگره های چوب بدوزند. ودرپایان آثاربه صورت یک قاب عکس بردیوارزده شود.


ابزارموردنیاز : چوب  لیزرشده- نخ گلدوزی – سوزن- قیچی


     


طرح سرو و کاج با تکنیک گره در چوب

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب
روش اجرای کاردستی : با الگو ، بدون الگو و خلاق
اتصالات : گره ای
ایده پرداز : مریم شیریان
گردآورنده : مریم شیریان
اجرا کننده : مریم شیریان