هزار پا با شانه تخم مرغ

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

این کاردستی در جهت معرفی کتاب انجام شده است . به این صورت که اعضای مرکز انفرادی یا گروهی هزار پایی را با دور ریختنی ها می سازند و از زبان آن کتابی را به دوستانشان معرفی می کنند.

اهداف
پرورش خلاقیت و استفاده از دور ریختنی ها
ایجاد کردن یک شخصیت نمایشی به منظور علاقه بیشتر کودکان به سمت کتاب ها

این طرح را مرکز شماره 4 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان ارائه و اجرا کرده است.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز برای این کار دستی دور ریختنی هایی هستند که اطراف ما زیاد به چشم میخورند

مانند : شانه تخم مرغ ، پوست سخت گردو ، هسته ی میوه ها ، ( نخ کانوا ) پوست آجیل ها

قیچی و چسب


در مرحله اول شانه تخم  مرغ را در راستای خانه ها می بریم به شکلی که نواری از خانه ها داشته باشیماگر مایل بودیم می توانیم بدن هزار پایمان را رنگ کنیم و در مرحله بعد مانند عکس ، صورت هزار پا را با استفاده از پوست گردو

و پاهایش را با هسته ها و پوست ها بسازیم برای پاها می توانیم از نخ کانوا هم استفاده کنیم


هزار پای کتاب خوان ما آماده است


مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مربیان فرهنگی مرکز شماره ۴ زاهدان