تابلوی کوچک پروانه ای من

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

1-یونولیت

2- مدادشمعی رنگ های مختلف

3- کاغذ

4-مروارید

5-شعله شمع یا وسیله ای که ایجاد حرارت کند (برای آب کردن شمع)

6-چسب چوب ( برای چسباندن پروانه به یونولیت)

 7-چسب مایع ( جهت چسباندن مرواریدها به بدنه پروانه)

8 - نخ ماهیگیری و (چسب حرارتی) برای شاخک پروانه


مراحل ساخت کاردستی:

1- مدادشمعی را توسط شعله آب کرده و روی یونولیت می چکانیم

2-2 پروانه کاغذی با سایز یکسان برش می دهیم و از بخش بدن پروانه با چسب مایع بهم می چسبانیم.

3-روی بدن پروانه را با مروارید و با استفاده از چسب مایع می پوشانیم.

4-شاخک پروانه را با استفاده از مروارید و چسب گرم می سازیم و بوسیله چسب حرارتی روی سر پروانه می چسبانیم

4- بدن پروانه را چسب چوب زده و به یونولیت می چسبانیم.( مراقب باشید روی مدادشمعی آب شده نچسبانید)

تابلوی شما آماده استمشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی