تابلوی پرندگان بلوطی

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٧ سال

شرح کاردستی

مواد لازم :

  • چند عدد بلوط
  • چسب حرارتی

3-شاخه خشک درخت

4-کاشی به عنوان صفحه تابلو

5- چند عدد پر رنگی 

6- مقوی رنگی ( ساخت نوک پرنده )

شرح اجرا :

برای ساخت پرنده ها نیز پس از رنگ آمیزی بلوط از دو عدد پر برای بالهای پرنده استفاده شده است ، از یک قیف کاغذی به عنوان نوک پرنده  استفاده می کنیم  و  یک شاخه خشک در خت  به عنوان تکیه گاه پرنده ها تهیه می کنیم و شاخه خشک و پرنده روی کاشی  چسبانده شده  و بدین ترتیب تابلویی زیبایی  ساخته می شود. به شکا دیگر می توان شاخه را همراه پرند گان در یک گلدان  بصورت عمودی و ایستا نگهداشت .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : فرشته حق نظری ، مربی مسوول مرکز شماه یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام