سرَپر

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
-قدرت ماهیچه ای را تقویت می‌کند و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد.
- باعث بهبود استقامت بدن، تقویت عضلات پا، هماهنگی اعصاب و اعضای بدن می‌شودو مهارت‌هایی نشانه‌گیری و دقت نگاه را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

بازی محلی (سرپر) به این صورت است که تعداد افراد باید از سه نفر بیشتر باشد که به قید قرعه یک نفر ازمیان آنها انتخاب می شود. شخصی که قرعه کشی را می بازد باید خم شود (دولا شود) به طوری که دستهایش روی دوتا زانویش قرار بگیرد. حالا افراد به ترتیب دستهای خودشان را به پشت فرد می‌گذارند به شکلی که پاهایشان باز شود یا قیچی بزننداز روی او می‌پرند و سردسته اولین نفر است که این کار را انجام می‌دهد و هر دفعه که می‌پرد یک کلمه به زبان می‌آورد که بقیه افراد مجبورند از این سر گروه تبعیت کنند. اگر هر کدام از افراد نتوانستند آن کلمه‌ای که سرگروه به زبان آورده تکرارکند می‌بازد و جای آنها با آن فردی که دولا شده عوض می‌شود و بازی مجدداً تکرارشده و به این گونه ادامه پیدا می‌کند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : لرستان
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : این بازی نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی