تخم‌مرغ بازی

تخم‌جنگی - خاشگنی- مرغانه جنگ

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- هدف سرگرمی، نشاط، است.
- نگهداری ذهنی را افزایش داده باعث، و تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی در اغلب مناطق استان‌ها انجام می‌گیرداما در شمال ایران از شهرت بیشتری برخوردار است. و از بازی‌های بسیار قدیمی است که خاصه در ایام عید نوروزانجام می‌شود..

بازیکن‌ها برای بازی دور هم جمع می‌شود (دراجرای نوع بومی این بازی بین اهالی روستا یا محله در فضای باز انجام می‌گیرد.)

بازیکن‌ها هر کدام تخم مرغ‌هایی در دست دارند که بنا به روش بازی باید این تخم مرغ‌ها از نظر ظاهری زیبا (تخم‌مرغ رنگی‌های عید) و پوسته آن مقاومت بیشتری داشته باشند تا در برخورد با تخم مرغهای رغیب دچار شکستگی و یا ترک نشوند.

ابتدا هر کدام از بازیکن‌ها که تخم مرغ در دست دارد رغیبی برای خودش انتخاب می‌کند،سپس بعد از پیدا کردن رغیب در میان شرکت کنندگان آن دو تخم‌مرغ‌های خود رابه یکدیگر می‌دهند تا هر دو تخم مرغ‌های همدیگر را محک و یا آزمایش کنند؛ تا بامقاومت تخم مرغی که قرار است با آن بازی کنند آشنا شوند و چه بسا در حین آزمایش تخم مرغهای همدیگر یکی از آنان از بازی انصراف دهد(چون توانسته است مقاومت تخم مرغرغیب را تشخیص دهد) تست کردن تحم مرغ‌های همدیگر قبل از بازی اشکالی ندارد و ازقوانین این بازی است 

 نوک‌تیز تخم‌مرغ (سر) و انتهای پهن آن (ته) نامیده می‌شد. (ضربه زدن به پهلوی تخم مرغ فول محسوب می شود و ضربه زننده بازنده بازی به حساب می آید).

ابتدا یکی از دو شرکت کننده تخم مرغ را در مشت خود گرفته به طوری که ته تخم مرغ بیرون باشد به حدی که رغیب بتواند با سر تخم مرغ خودش بتواند به آن ضربه بزند که نهایتاْ تخم مرغ یکی از آنها خواهد شکست،سپس نوبت دیگری می‌شود که با سرتخم‌مرغ ضربه بزند و دوباره این حرکت ادامه پیدا می‌کند تا دو طرف تخم‌مرغ یکی ازرغبا شکسته و یا ترک جزئی بردارد که در این صورت رغیبی که دو طرف تخم مرغش (سر وته تخم مرغ) بشکند و یا ترک بردارد بازنده اعلام می‌گردد وباید تخم مرغش را به شخص برنده بدهد..

- چنانچه پس از زدن ضربه هیچ‌یک از تخم‌مرغ‌ها ترک نخورد، جای نفرات عوض می‌شود. ( یعنی نفر دوم تخم‌مرغ را نگه می‌دارد و نفر اول ضربه می‌زند)

برنده نهایی کسی است که تخم‌مرغ بیشتری جمع کرده است.

نکته: 

- تخم مرغ‌های بومی از مقاومت بیشتری برخوردارند.

- تست مقاومت پوسته تخم مرغ در این بازی به این صورت است که تخم مرغها را به همدیگر داده و به آرامی به سر دندان‌های خود می‌زنند و این طور از مقاومت آن مطمئن می‌شوند.

- می‌توان با تخم سایر حیوانات مانند تخم بوقلمون،غاز، اردک و   این بازی را اجرا کرد.

- این بازی ممکن است به چهار صورت سربه‌سر، ته به ته و گاهاً با توافق طرفین سر به ته و ته به سرانجام پذیرد. نوع رایج آن سربه‌سر است.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : گیلان ، مازندران
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- تخم‌مرغ به تعداد بازیکن‌ها
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی