سه سنگ سه هسته

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.
- مهارتها و توانایی های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت می‌کند و تمیز ادراکی را افزایش می‌دهد.
- سازگاری تحریکات حسی- حرکتی یکپارچه را فراهم آورند.

شرح بازی و سرگرمی

در این بازی با سه سنگ خیلی کوچک و سه هسته ی مثلا خرما یا حبوبات استفاده می‌شود(مهره‌ها)
 برای شروع ابتدا مربعی به اضلاع تقریبی 40 سانتی‌متر روی زمین رسم کرده و زوایای متقابل آن و همچنین وسط هر چهار اضلاع روبروی هم را طوری به یکدیگر وصل می‌کنیم تا در نقطه‌ای که مرکز مربع است همدیگر را قطه کنند.

بدین ترتیب 9 محل تقاطع روی مربع بوجود می‌آید.
 برای شروع بازی یکی از دو بازیکن داوطلب شده یک عدد از مهره‌های خود را به دلخواه روی یکی از تقاطع خطوط مربع می‌گذارد.سپس نفر دوم نیز عمل بازیکن دوم را تکرار می‌کند.
 
 اگر که دومهره از یک نفر مقابل هم و روی یک خط قرار دارند و آن بازیکن(مثلاً بازیکن اول)این دو عدد مهره را به سه تا برساند و در یک خط مستقیم قرار بگیرند بازی به نفع بازیکن اول تمام می‌شود.

 سعی نفر دوم همواره باید این باشد که نگذارد نفر اول ردیف سه تایی خود را کامل کند و همینطور باید با دقت و مراقبت سعی کند تا خود نیز مهره‌های (سنگ‌ها یا حبوبات ) خود را طوری در ردیف‌ها قرار دهد تا هر سه آنها در یک خط مستقیم قرار بگیرند ، که در این صورت او برنده خواهد بود و برای دور بعد اولین نفر است که باید بازی را به همین ترتیب شروع کند.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- سه سنگ خیلی کوچک و سه هسته ی مثلا خرما یا از حبوبات استفاده می‌شود.(از هر کدام سه عدد)
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی