هر کی شکلک درآره، شکل عروسک درآره

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز

هدف از انجام این بازی سرگرمی، نشاط، هماهنگی و تعادل اندام‌ها است
نگهداری ذهنی را افزایش می‌دهد و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

بازیکن‌ها به ‌طور پراکنده می‌ایستند: و بالا و پایین می‌پرند

واین شعر را می‌خوانند:

« هر کی شکلک درآره

شکل عروسک درآره

1 2 3

و بعد از گفتن عدد 3 سریع با هر حالتی که هستند می‌ایستند و تکان نمی‌خورند تا وقتی یک‌نفر تعادلش را از دست بدهد یا کسی خنده‌اش بگیرد .

...شیرینی بازی به این است، که حالت‌های مختلفی که بازیکن‌ به خود می‌گیرد باعث خنده خودش و دیگران می‌شود...(حالت‌هایی مثل اخم،خنده،دهان باز،دندان‌های روی هم و حالت‌هایی که به دست و پاهای‌شان می‌دهند) و به همین صورت بازی ادامه پیدا می کند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : این بازی نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز