چُوزَر (چوب طلایی)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

اين بازي منحصراً در شب انجام مي‌شود و بيشتر بوسيله نوجوانان (پسر و دختر) به اجرادرمي‌آيد. در اين بازي افراد به دو گروه تقسيم و سپس قطعه چوبي کوچک که داراين شانه مشخص باشد و يا آن را مثلاً با بستن پارچه‌اي مشخص نموده باشند را تهيه نموده و سپس هر دو گروه رو به يک طرف نموده و يک نفرقطعه چوب رابدون آنکه خود نگاه کند به طرف پُشت پرتاب مي‌کند.

پس ازچند ثانيه مکث همه به آن طرف هجوم برده و به دنبال يافتن چوب برمي‌آيند و ضمن آنبايستي مراقب گروه ديگر باشند که اگر آن را يافتند فوراً آن فرد را گرفته و چوب راپس بگيرند.

هر گاه فردي آن را پيدا نمود بايستي به شدت پنهان‌کاري نموده و به نحوي اعضاي گروه خود رابا خبر کند و کم کم به کناري کشيده و آماده فرار به سوي محل نشانه‌اي که از قبل تعيين شده بشود.
به محض آماده شدن بايستي با صداي بلند بگويد: «يافتم» و سپس فرار کند و از اين افراد هردو گروه سعي در بردن چوب به محل نشانه و يا پس گرفتن آن هستند. ممکن است از قبل سقف امتيازي بازي مشخص شده باشد و هرتيمي زود به آن سقف امتياز رسيد برنده نهايي می باشد.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : ایلام
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : قطعه چوبی کوچک که دارای نشانه مشخص باشد
زمان بازی : شب
گردآورنده : زینب نوروزی،کارشناس فن آوری اطلاعات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام