قاچان

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

اين بازي که مشترک بين پسران ودختران انجام مي‌شود، بسيار پيچيده است. به طور کلي عبارت از 12 عدد ريگ (به اندازه حبه قند) مي‌باشد و افراد شرکت کننده (حداکثر 4 نفر) به ترتيب آنها را درمُشت گرفته و سپس در يک حرکت تند آنها را مقداري به هوا پرتاب مي‌کند و سپس بايستي با پشت دست آنها را نگهدارد و تعدادي که روي پُشت دست قرار مي‌گيرند بايستي کمتراز 4 عدد نباشند.

اگر کمتر از 4 شد نوبت نفربعدي است و اگر 4 يا بيشتر شد بايستي با حرکت ديگر آنها را به هوا انداخته ومجدداً در مُشت بگيرد و سپس با حرکت ديگر 3 عدد آنها را به دست ديگر پرتاب کند ويک عدد را نگه دارد.


در همه اين حرکات بايستي هيچکدام از ريگ‌ها به زمين نيافتند. وقتي اين عمل انجام شد به غير از يک ريگ باقي را به هوا پرتاب و همزمان يک ريگ از آنهايي که در زمين هستند با همان دست برداشته و فوراً ريگ پرتاب شده به هوا را بدون رسيدن به زمين بگيرد.

اين عمل تکرار مي‌شود تا وقتي که مجموع ريگ‌ها به عدد 4 رسيده و مثل عمل قبل سه عدد آنها را با دست ديگر پرتابمي‌کند و همينطور تا همه ريگ‌ها را از زمين بردارد و عمل جدا سازي را به دسته‌هاي سه تايي انجام دهد.

اگر موفق شد، به همه طرف‌هاي ديگر بازي (به هر تعداد که باشند) مي‌گويد: «کِرر» به معني (کِرج شدن مُرغ وخوابيدن روي تخم‌ها) و بازي را از اول مجدداً شروع مي‌کند.

در هرمرحله که شکست بخورد نوبت به نفر بعدي مي‌رسد و اگر موفق شد با هر مرحله يک عدد ازريگ‌ها را به عنوان تخم زير ران ديگر بازيکنان مي‌گذارد و اگر تا آخر موفق شد وفقط سه عدد ريگ ماند بايستي هر سه عدد ريگ را به پُشت دست نگهدارد و مجدداً به داخل دست (با پرتاب کردن به هوا) برگرداند و گاهي برخي اعمال ديگر براي سنگ آخرانجام مي‌گيرد و در نهايت پس از اتمام سنگ‌ها آن فرد برنده مي‌شود.

ولي اگر در حين بازي نتوانست و ديگران موفق شدند بايستي ابتدا «کِرج» شدن خود و سپس تک تک ريگ‌ها را پَس بدهندو سپس طرف را «کِرج» نمايند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : ایلام
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱٢ عدد ریگ به اندازه حبه قند
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : زینب نوروزی،کارشناس فن آوری اطلاعات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام