بازی گرنا

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال

این بازی به نام شال کو یا گرنا دوال هم معروف است . بازی به صورت دو گروه از مردان صورت می گیرد .هدف این بازی تقویت چالاکی ، پرورش قوای جسمانی و مبارزه ، پرورش حواس وتمرکز ، جنگاوری و قدرت بدنی است.

شرح بازی و سرگرمی


تعداد مناسب بازيکنان : به صورت گروهی ( 2 تا 8نفر )


این بازی به نام شال کو یا گرنا دوال هم معروف است . بازی به صورت دو گروه از مردان صورت می گیرد .یک دایره به شعاع تقریبی 2 متر روی زمین کشیده میشود . وسیله بازی طناب یا کمربند (دوال ) است و یک تیم در میدان از طنابها (دووال های) خود محافظت می کنند. تیم مقابل سعی دارد طنابهای (دوالهای) تیم داخل میدان را بازور ویا زیرکی برباید . افراد درون میدان با پای خود به پای افراد بیرون از دایره می زنند . برنده بازی تیمی است که فرد بیرون از میدان یا دایره را بزند . در غیر این صورت تیم بیرون دایره با طنابهایی که ربوده اند افراد درون دایره را تا ناحیه زیر زانو می زنند .

قوانین این بازی به این شکل است که ضربه نباید بالاتر از زانو زده شود، افراد چیزی روی ساق پاهایشان نبندند (به عنوان محافظ ضربه ) و اینکه افراد داخل دایره نباید از خط خارج شوند .

در پایان در صورتی که گروه بیرون از دایره برنده شوند ، جای دو گروه عوض می شود در غیر اینصورت با همان ترکیب قبل بازی مجدد اجرا می‌شود. 

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
شهرستان : یاسوج
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : طناب ،گچ برای کشیدن دایره
زمان بازی : روز
گردآورنده : سیده کلثوم صداقتی نیا