مولوکان بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال

شرح بازی و سرگرمی

مربی یک مستطیل 8خانه ای روی مقوا یا زمین می کشد 


و به قید قرعه عروسک مولوکان(1)با شروع بازی سعی می کند با حرکت مولوکان به یک تکه سنک کوچک از خانه ها عبور کند بطوری که تکه سنگ روی خطها قرار نگیرد همین طور خانه خانه بدون اشتباه پشت سر می گذارد صاحب مولوکانی که زودتر از خانه ها رد کند برنده این بازی است.این بازی بصورت گروه چند نفره هم می توان اجرا نمود.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : ایلام
شهرستان : سرابله
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : عروسکهای ساخته شده از یک چوب و دو دسته با پوشش پارچه(مولوکان) -یک مستطیل طرح شده - تکه سنگ .
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : اکرم عباسی