نگاه‌کن و بگو

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

تصوير‌خوانی ضمن تقويت خوب ديدن و دقت در پديده‌ها،کودک را تشويق به حرف زدن می‌کند. و به تخیل او شکل و جهت می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

از مجموعه کتاب‌های تصویری استفاده کنید گروه سنی الف ( این کتاب‌ها می‌تواند بدون متن باشد و یا دارای متن می‌توان از تصاویر مجله‌های کودک نیز استفاده کرد.)

یک‌بارتصاویر کتاب را آهسته و به ترتیب به کودک یا کودکان نشان دهید . دوباره از ابتدا تصاویر را نشان داده و بخواهید که مخاطب براساس درکی که از تصاویر می‌کند داستان را روایت کند.

حتی می‌توان از کتاب‌های داستانی دارای متن تعریف کرد و قبل از خوانش داستان برای مخاطب خردسال از آنها خواست تا با توجه به تصاویر داستان را نقل کنند.(ایجاد ارتباط معنا‌دار بین تصاویر مختلف- داستان‌پردازی و تقویت تخیل)

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پروانه کیانیان