جمله‌سازی با کلمات

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۵ تا ۱٢ سال

هدف از انجام این بازی موارد زیر است .
1- افزایش دقت و تمرکز در شنیدن
2- افزایش سرعت انتقال مفاهیم
3- تقویت مهارت های کلامی

شرح بازی و سرگرمی

1- بچه‌ها را در یک ردیف کنار هم بنشانید سپس یک کلمه را که آهسته نزدیک گوش نفر اول در گروه گفته و می خواهیم به همین شیوه (صدای آهسته) کلمه را به نفر بعدی منتقل کند و مربی از آخرین نفر می خواد که با صدای بلند کلمه را تکرار کند .

 2- می‌توان به جای یک کلمه از ترکیب‌های دوتایی استفاده کرد. (اسم و صفت)مثل گربه‌ی پشمالو

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز ، شب