بالا بلندی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی به خاطر هیجان و سرعت و تحرکی که دارد را با هدف ایجاد شور و شادی، تقویت عضلات، سرعت و دقت به کودکان می‌توان آموزش داد.

شرح بازی و سرگرمی

در این بازی ابتدا یک نفر به اصطلاح گرگ می‌شود. بقیه بازیکنان فرار می‌کنند و گرگ باید آنها را بگیرد. گرگ نمی‌تواند یک بازیکن را در وضعیتی که بر یک سکو یا سطح بالاتر از زمین است بگیرد.

تا وقتی بازیکن‌ روی بلندی ایستاده باشد گرگ نمی‌تواند او را بگیرد .اگر گرگ موفق شود بازیکنی را قبل از آن که بر سطح بلندی بایستد بگیرد آن بازیکن گرگ خواهد شد.

در این بازی ممکن است به جای بلندی کودکان با گچ اشکالی مثل دایره یا مربع را روی زمین بکشد و داخل شکل رسم شده را جای امن بدانند

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱-نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی