آفتاب مهتاب چه رنگه

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- تعادل و هماهنگی حرکتی را افزایش می‌دهد.
- قدرت ماهیچه‌ای را تقویت کرده و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی